Menu
Country / Region - Language
  one world

  从英国到越南的航班由GBP602起

  Select journey type

  cmp-travelers-helptext

  英国至越南航班的热门航班优惠票价

  过去48小时内搜索到的最佳机票价格。(请注意,一些票价仅适用于有多名旅客的情况。)

  从 伦敦

  出发日期 11/11/2018,
  回程日期 26/11/2018
  GBP3787

  从 伦敦

  出发日期 08/11/2018,
  回程日期 15/11/2018
  GBP1411

  从 曼彻斯特

  出发日期 03/12/2018,
  回程日期 12/12/2018
  GBP602

  从 伦敦

  出发日期 07/01/2019,
  回程日期 15/01/2019
  GBP602

  从 曼彻斯特

  出发日期 10/01/2019,
  回程日期 29/01/2019
  GBP659
  从英国到越南的航班由GBP 602起

  预订由英国前往越南的行程

  过去48小时内搜索到的最佳机票价格。(请注意,一些票价仅适用于有多名旅客的情况。)

  飞往
  说明
  行程
  票价
  曼彻斯特 (MAN)
  飞往 胡志明市 (SGN)
  往返行程
  03/12/2018 - 12/12/2018
  GBP602
  伦敦 (LGW)
  飞往 胡志明市 (SGN)
  往返行程
  07/01/2019 - 15/01/2019
  GBP602
  曼彻斯特 (MAN)
  飞往 岘港 (DAD)
  往返行程
  20/02/2019 - 12/03/2019
  GBP602
  曼彻斯特 (MAN)
  飞往 河内 (HAN)
  往返行程
  23/05/2019 - 12/06/2019
  GBP611
  伦敦 (LHR)
  飞往 岘港 (DAD)
  往返行程
  20/03/2019 - 06/04/2019
  GBP660
  伦敦 (LHR)
  飞往 河内 (HAN)
  往返行程
  08/11/2018 - 15/11/2018
  GBP1411
  伦敦 (LGW)
  飞往 河内 (HAN)
  往返行程
  11/11/2018 - 26/11/2018
  GBP3787
  所显示的全部票价均包含税费和承运人征收的附加费。 所有票价,政府税费和附加费均会随时改变。