oneworld
Cathay Pacific

เพลิดเพลินกับข้อเสนอสุดพิเศษจากคู่ค้าของเรา

ปลดล็อกกับประสบการณ์เดินทางที่คุณมิอาจลืมได้ และข้อเสนอไลฟ์สไตล์ที่น่าตื่นเต้นเมื่อคุณใช้จ่ายหรือจองกับคู่ค้าของเรา


แคมเปญแจกบัตรโดยสารเครื่องบิน “World of Winners” เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้:

  • จะมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมที่ตอบคำถามถูกต้อง จำนวนสูงสุด 17,400 ท่าน
  • แคมเปญมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2566 หรือจนกว่าจะจะมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญครบ 17,400 ท่าน ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก่อน
  • ผู้เข้าร่วมแต่ละท่านมีสิทธิ์ส่งคำตอบได้เพียงหนึ่ง (1) ครั้งเท่านั้น
  • ผู้ชนะต้องรับผิดชอบภาษี และค่าธรรมเนียมใดๆที่เกี่ยวข้องกับบัตรโดยสารทั้งหมด
  • มีช่วงเวลาที่ไม่เดินทาง
  • คาเธ่ย์ แปซิฟิค สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อระหว่างช่วงเวลาแคมเปญ
  • ด้วยการเข้าร่วมแคมเปญนี้ ผู้เข้าร่วมแคมเปญแต่ละท่านเห็นด้วยและยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข

อ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยละเอียดได้ที่นี่

บัตรโดยสารทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากแคมเปญแจกบัตรโดยสาร "World of Winners" ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ เวลาที่เข้าร่วม และต้องเป็นสมาชิก Cathay หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครได้ฟรีที่นี่

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ณ เวลาที่เข้าร่วม

บัตรโดยสารไป-กลับชั้นประหยัดของ Cathay Pacific จากประเทศไทยไปฮ่องกงหนึ่งใบ ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ จำนวนสูงสุด 17,400 รางวัล

แคมเปญแจกบัตรโดยสารจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. (เวลาประเทศไทย) และสิ้นสุดในวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย) หรือจนกว่าจะมีผู้ลงทะเบียนครบ 17,400 ท่าน ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก่อน จะประกาศผู้ชนะรางวัลในวันที่ 17 มีนาคม 2566

ท่านต้องเป็นสมาชิก Cathay จึงจะสามารถเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้ โปรดไปที่เว็บไซต์ของแคมเปญภายในระยะเวลาแคมเปญ และลงชื่อเข้าใช้ด้วยรายละเอียดสมาชิก Cathay ของท่าน (หมายเลขสมาชิก Cathay หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้รับการยืนยัน หรือที่อยู่อีเมลที่ได้รับการยืนยัน) จากนั้นตอบคำถาม 3 ข้อให้ถูกต้องและส่งคำตอบของท่าน

ผู้เข้าร่วมแต่ละท่านมีสิทธิ์ส่งรายการเดียวเท่านั้น ผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกต้องจะได้รับรางวัล จำนวนสูงสุด 17,400 ท่าน

หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านสามารถสมัครได้ฟรีที่นี่ ก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญ

ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ

เมื่อส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญแล้ว ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนใด ๆ ได้ ซึ่งรวมถึงชื่อและที่อยู่อีเมล ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์อาจเป็นผลให้ขาดคุณสมบัติในการเข้าร่วม

เราจะประกาศรายชื่อผู้ชนะผ่านเว็บไซต์ของแคมเปญในวันที่ 17 มีนาคม 2566 โดยจะแสดงนามสกุล และตัวอักษรแรกในชื่อของผู้เข้าร่วม รวมถึงอักขระสองตัวแรก และตัวสุดท้ายในส่วนต้นของอีเมล์ (เช่น T** M** Chan, ch****n@domain.com)

นอกจากนี้ จะมีการส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ชนะแต่ละท่านในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ผ่านทางอีเมลที่ให้ไว้ในการลงทะเบียน

หากอีเมลที่ส่งถึงผู้ชนะถูกตีกลับหรือไม่สามารถส่งได้ หรือไม่ได้รับการตอบกลับภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในอีเมลด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ผู้ชนะอาจเสียสิทธิ์ในการรับรางวัล

เมื่อระยะเวลาการแลกรางวัลเริ่มขึ้น ผู้ชนะจะได้รับรหัสแลกบัตรโดยสารเฉพาะบุคคล พร้อมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทางอีเมล ผู้ชนะแต่ละท่านจะต้องแลกรับรางวัลตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในอีเมลรหัสแลกบัตรโดยสาร และตามคำแนะนําของ Cathay Pacific

ไม่สามารถขอคืนหรือแลกรหัสแลกบัตรโดยสารแต่ละรหัสเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นใดได้

ใช่ ท่านต้องใช้รหัสแลกบัตรโดยสารภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ในอีเมลรหัสแลกบัตรโดยสาร ไม่เช่นนั้น ท่านจะเสียสิทธิ์ในการรับรางวัลบัตรโดยสารของท่าน 

บัตรโดยสารสามารถใช้เดินทางได้ถึง 16 ธันวาคม 2566 ผู้ชนะแต่ละท่านต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเที่ยวบินและวันเดินทางขณะที่ทำการจอง บัตรโดยสารมีระยะเวลาพำนักขั้นต่ำ 2 วัน และมีระยะเวลาพำนักสูงสุด 7 วัน 

ผู้ชนะต้องรับผิดชอบภาษี และค่าธรรมเนียมใดๆที่เกี่ยวข้องกับบัตรโดยสารทั้งหมด

แต่ละรหัสแลกบัตรโดยสาร สามารถใช้เพื่อจองบัตรโดยสารเที่ยวบินไป-กลับจากประเทศไทยไปฮ่องกงได้หนึ่ง (1) ใบเท่านั้น และสามารถใช้ได้กับเที่ยวบินที่ดำเนินงานโดย Cathay Pacific เท่านั้น กำหนดการบินแต่ละเที่ยวจะเริ่มต้นและสิ้นสุดในประเทศไทย บัตรโดยสารทุกใบเมื่อจองแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้ 

ได้ ท่านสามารถอัปเกรดชั้นโดยสารโดยใช้เอเชีย ไมล์เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างที่มีให้บริการ หากต้องการใช้ไมล์อัปเกรด โปรดไปที่ จัดการการจอง  หลังจากท่านแลกรับบัตรโดยสารเสร็จแล้ว

ไม่ได้ รหัสแลกบัตรโดยสารแต่รหัสจะใช้ได้สำหรับผู้ชนะที่เราเจตนาส่งบัตรให้นั้นเท่านั้น และสำหรับการซื้อครั้งเดียว บัตรโดยสารรางวัลทั้งหมดไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้

มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางจำนวน THB5,065

ผู้ชนะที่ไม่มาแสดงตัวบนเที่ยวบิน จะถือว่าเสียสิทธิ์รับรางวัล ไม่สามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารได้และไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้อีก

รหัสแลกบัตรโดยสารจะใช้ได้สำหรับบัตรโดยสารที่จองออนไลน์ผ่านหน้าการแลกรางวัลแจกบัตรโดยสารที่ส่งให้ในอีเมลรหัสบัตรโดยสารเท่านั้น และไม่สามารถใช้กับการจองที่ดำเนินการผ่านตัวแทนหรือศูนย์บริการลูกค้าทั่วโลกได้

ได้ ท่านสามารถสะสม 2,000 Asia Miles และ 20 Status Points จากบัตรโดยสารรางวัลได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการสะสมไมล์ โปรดดูที่ https://www.cathaypacific.com/cx/th_TH/membership/asia-miles.html