• Đăng nhập/đăng kýoneworld
    Cathay Pacific:

    Trang thông tin về hành lý

    Tìm hiểu về chính sách hành lý miễn cước ký gửi và xách tay của chúng tôi và được giải đáp thắc mắc về hành lý, bao gồm việc bay khi có hành lý bổ sung hoặc hành lý quá khổ.