• Đăng nhập/đăng kýoneworld
  Cathay Pacific:

  Hạng vé là gì?

  Hạng vé được biểu thị bằng chữ cái chỉ định cho vé của quý khách và mỗi hạng vé đi kèm với gói quyền lợi và mức độ linh hoạt riêng. Hạng vé sẽ xác định hạn mức hành lý miễn cước của quý khách, quyền chọn chỗ ngồi trước, số Asia Miles và Điểm thăng hạng sẽ tích lũy, cùng nhiều quyền lợi khác.

  Hạng vé của quý khách cũng xác định điều kiện hợp lệ để nâng hạng của quý khách thông qua Asia Miles hoặc các chương trình tích lũy dặm bay của hãng vận chuyển khác. Xin lưu ý rằng không phải tất cả các chuyến bay liên danh (không thuộc Cathay Pacific) đều đủ điều kiện nâng hạng.


  Loại giá vé

  Light

  Essential

  Flex

  Hạng vé Y, B, H, K, M, L, V, S, N, Q, O
  Hành lý xách tay1 1 kiện, 7 kg 1 kiện, 7 kg 1 kiện, 7 kg
  Hành lý ký gửi1, 2 1 kiện, 23 kg 2 kiện, 23 kg mỗi kiện 2 kiện, 23 kg mỗi kiện
  Chọn trước chỗ ngồi3, 4 Chỗ ngồi loại thông thường Trả phí Miễn phí Miễn phí
  Chỗ ngồi ưa thích Trả phí Trả phí Miễn phí
  Chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn Trả phí Trả phí Miễn phí
  Thay đổi chuyến bay5 Trả phí + khoản chênh lệch giá vé, nếu có Trả phí + khoản chênh lệch giá vé, nếu có Miễn phí + khoản chênh lệch giá vé, nếu có
  Hủy vé5 Trả phí Trả phí Trả phí
  Bỏ chuyến5 Trả phí Trả phí Trả phí
  Tích lũy Điểm thăng hạng và dặm bay7 Được phép Được phép Được phép
  Nâng hạng bằng dặm bay4 - Đủ điều kiện Đủ điều kiện
  Trạng thái chờ cho chuyến bay trước4 - - Áp dụng

  Loại giá vé

  Essential

  Flex

  Hạng vé E W, R
  Hành lý xách tay1, 2 1 kiện, 7 kg 1 kiện, 7 kg
  Hành lý ký gửi1, 2 2 kiện, 23 kg mỗi kiện 2 kiện, 23 kg mỗi kiện
  Chọn trước chỗ ngồi3, 4 Miễn phí Miễn phí
  Thay đổi chuyến bay5 Trả phí + khoản chênh lệch giá vé, nếu có Miễn phí6 + khoản chênh lệch giá vé, nếu có
  Hủy vé5 Trả phí Miễn phí6
  Bỏ chuyến5 Trả phí Trả phí
  Tích lũy Điểm thăng hạng và dặm bay7 Được phép Được phép
  Nâng hạng bằng dặm bay 4 - Đủ điều kiện
  Trạng thái chờ cho chuyến bay trước 4 - Áp dụng

  Loại giá vé

  Light

  Essential

  Flex

  Hạng vé I D, P J, C
  Hành lý xách tay1, 2 1 kiện, 10 kg 1 kiện, 10 kg 1 kiện, 10 kg
  Hành lý ký gửi1, 2 2 kiện, 32 kg mỗi kiện 2 kiện, 32 kg mỗi kiện 2 kiện, 32 kg mỗi kiện
  Chọn trước chỗ ngồi3, 4 Miễn phí Miễn phí Miễn phí
  Thay đổi chuyến bay5 Trả phí + khoản chênh lệch giá vé, nếu có Trả phí + khoản chênh lệch giá vé, nếu có Miễn phí6 + khoản chênh lệch giá vé, nếu có
  Hủy vé5 Trả phí Trả phí Miễn phí6
  Bỏ chuyến5 Trả phí Trả phí Trả phí
  Tích lũy Điểm thăng hạng và dặm bay7 Được phép Được phép Được phép
  Nâng hạng bằng dặm bay4 Đủ điều kiện Đủ điều kiện Đủ điều kiện
  Trạng thái chờ cho chuyến bay trước4 - - Áp dụng

  Loại giá vé

  Flex

  Hạng vé F, A
  Hành lý xách tay1 1 kiện, 15 kg
  Hành lý ký gửi1, 2 3 kiện, 32 kg mỗi kiện
  Chọn trước chỗ ngồi3, 4 Miễn phí
  Thay đổi chuyến bay5 Miễn phí + khoản chênh lệch giá vé, nếu có
  Hủy vé5 Miễn phí6
  Bỏ chuyến5 Trả phí
  Tích lũy Điểm thăng hạng và dặm bay7 Được phép
  Trạng thái chờ cho chuyến bay trước4 Áp dụng

  Khoang máy bay

  Hạng Phổ thông

  Hạng Phổ thông cao cấp

  Hạng Thương gia

  Hạng Nhất

  Hạng vé X T U Z
  Hành lý xách tay1, 2 1 kiện, 7 kg 1 kiện, 7 kg 1 kiện, 10 kg 1 kiện, 15 kg
  Hành lý ký gửi1, 2 1 kiện, 23 kg 2 kiện, 23 kg mỗi kiện 2 kiện, 32 kg mỗi kiện 3 kiện, 32 kg mỗi kiện
  Chọn trước chỗ ngồi3, 4 Trả phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
  Thay đổi chuyến bay5 Trả phí Trả phí Trả phí Trả phí
  Hủy vé5 Trả phí Trả phí Trả phí Trả phí
  Bỏ chuyến5 Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
  Tích lũy Điểm thăng hạng và dặm bay7 - - - -
  Nâng hạng bằng dặm bay4 - - - -
  Trạng thái chờ cho chuyến bay trước4 - - - -
  • 1 Hội viên Cathay có thể được hưởng thêm hành lý miễn cước theo trạng thái hội viên. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo trang Thông tin về hành lý của chúng tôi.
  • 2 Đối với hành trình giữa Hong Kong và New Zealand, vui lòng truy cập trang Thông tin về hành lý của chúng tôi để biết thêm chi tiết. Đối với các chuyến bay có điểm khởi hành/điểm đến được xuất vé cuối cùng trong lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc Canada, vui lòng tham khảo trang Quy định của hãng vận chuyển đối với thông tin về hành lý để biết thêm chi tiết.
  • 3 Hội viên Cathay có thể chọn trước chỗ ngồi miễn phí tùy theo trạng thái hội viên của mình. Đối với hành khách bay cùng trẻ em hoặc trẻ sơ sinh, vui lòng truy cập trang Đặt chỗ ngồi của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
  • 4 Chỉ áp dụng cho các chuyến bay do Cathay Pacific tiếp thị và khai thác và tùy thuộc vào số lượng ghế trống.
  • 5 Phí thay đổi chuyến bay hoặc hủy vé và bỏ chuyến sẽ thay đổi tùy theo loại giá vé của quý khách (loại giá vé cao hơn thường có phí thấp hơn). Các khoản phí có thể thay đổi mà không có thông báo trước.
  • 6 Có thể áp dụng phí đối với một số quốc gia/vùng miền và có thể thay đổi mà không có thông báo trước. Quý khách có thể xem số tiền chính xác khi mua vé trực tuyến hoặc bằng cách liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng hoặc đại lý du lịch của quý khách.
  • 7 Điểm thăng hạng và số dặm tích lũy sẽ khác nhau tùy theo loại giá vé và hạng vé. Quý khách có thể sử dụng công cụ tính Điểm thăng hạng và Asia Miles của chúng tôi để biết số Điểm thăng hạng và số dặm bay quý khách có thể tích lũy cho một hành trình cụ thể.

  Câu hỏi của quý khách đã được trả lời


  Đối với khoang Phổ thông, nếu khoang này vẫn còn chỗ ngồi trống thì cả ba loại giá vé (Light/Essential/Flex) sẽ còn để để đặt chỗ.

  Đối với các khoang khác, các loại giá vé còn để đặt chỗ sẽ phụ thuộc vào số lượng chỗ ngồi trống được phân bổ cho từng hạng vé tương ứng.

  Quý khách có thể thay đổi và xuất lại vé sang loại giá vé hoặc hạng ghế cao hơn. Việc này có thể được thực hiện trong Quản lý đặt chỗ, hoặc bằng cách liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng hoặc đại lý du lịch của quý khách. Phí thay đổi có thể được áp dụng theo điều khoản và điều kiện về giá vé.

  Xin lưu ý rằng quý khách không thể đổi vé sang loại giá vé thấp hơn.

  Có, quý khách có thể kết hợp các loại giá vé khác nhau trong một hành trình. Ví dụ như, quý khách bay hạng Phổ thông Light tới điểm đến và bay về bằng hạng Phổ thông Flex.

  Vui lòng mua vé qua trang web của chúng tôi hoặc qua đại lý du lịch. Lưu ý: hiện ứng dụng Cathay Pacific chưa hỗ trợ kết hợp các loại giá vé.

  Có, quý khách có thể dùng chung hành lý miễn cước với người đi cùng nếu cả hai cùng làm thủ tục chuyến bay cho (các) chuyến bay giống nhau tại sân bay.

  Có, dịch vụ mua hành lý bổ sung trả trước phục vụ trong vòng 24 tiếng trước thời gian khởi hành chuyến bay theo lịch. Quý khách cũng có thể mua hành lý bổ sung tại sân bay trong quá trình làm thủ tục chuyến bay.

  Có, các dịch vụ bổ sung tùy chọn của chúng tôi – bao gồm đặt chỗ ngồi trước, mua hành lý bổ sung trả trước và thẻ phòng chờ – đều được cung cấp sau khi quý khách mua vé.

  Dịch vụ đặt chỗ ngồi trước phục vụ theo nguyên tắc lần lượt. Ngoài ra, quý khách có thể đặt trước loại chỗ ngồi khác miễn phí cho giá vé của mình. Nếu còn ghế cho loại chỗ ngồi mà quý khách lựa chọn thì quý khách có thể cập nhật lựa chọn của mình trong Quản lý đặt chỗ hoặc trong quá trình làm thủ tục chuyến bay trực tuyến.

  Xin lưu ý rằng quý khách sẽ không được hoàn lại toàn bộ hoặc một phần giá vé đã mua nếu loại chỗ ngồi mà quý khách chọn đã hết. Truy cập trang Đặt chỗ ngồi của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

  Chỗ ngồi quý khách đã chọn sẽ được giữ nguyên. Tuy nhiên, vì lý do khai thác, an toàn hoặc an ninh, chúng tôi có thể chỉ định lại chỗ ngồi khác cho quý khách. Xin lưu ý rằng quý khách sẽ không được hoàn lại toàn bộ hoặc một phần giá vé đã mua khi có thay đổi trong đặt chỗ ngồi trước.

  Quý khách có thể chọn hạng Phổ thông Light và trả thêm phí để mua riêng đặt chỗ ngồi thông thường / chỗ ngồi ưa thích. Ví dụ, nếu muốn đặt chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn, quý khách có thể chọn mua vé hạng Phổ thông Flex hoặc Phổ thông Light và đặt chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn.

  Quý khách nên so sánh chi phí của các loại giá vé hạng Phổ thông khác nhau và các dịch vụ bổ sung riêng trước mỗi lần mua vé vì mức giá có thể khác nhau theo tuyến bay.

  Không, quý khách chỉ có thể sử dụng chế độ chờ sớm vào ngày bay. Đó phải là chuyến bay khởi hành sớm hơn cùng ngày và trên cùng tuyến bay.

  Đấu giá nâng hạng áp dụng cho tất cả các loại giá vé Phổ thông và Phổ thông Cao cấp, ngoại trừ vé thưởng. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang Đấu giá nâng hạng của chúng tôi.

  Với một số chuyến bay nối chuyến, quý khách có thể ngồi ở hạng đặt chỗ thấp hơn trong chặng hành trình ngắn hơn do:

  • Khoang máy bay mà quý khách đặt chỗ trên máy bay đã hết chỗ
  • Số lượng ghế có hạn đối với các chuyến bay nối chuyến ngắn hơn của Cathay Pacific và các chuyến bay liên tuyến
  • Thỏa thuận thương mại với các hãng hàng không khác về số lượng ghế trống trong khoang máy bay quý khách đã đặt

  Có, quý khách có thể kết hợp các hạng ghế khác nhau trong một hành trình. Ví dụ như, quý khách bay hạng Phổ thông (loại giá vé bất kỳ) khi bắt đầu chuyến đi và trở về bằng vé hạng Phổ thông Cao cấp.

  Vui lòng mua gói giá vé kết hợp gồm hạng ghế quý khách đã chọn và hạng ghế cao hơn qua trang web của chúng tôi. Lưu ý: ứng dụng Cathay Pacific hiện tại chưa hỗ trợ mua gói giá vé kết hợp.